Chronic Paraesthesia

01.12.2012 to 02.12.2012

Thomas Bo Østergaard

Open Saturday and Sunday 1 & 2 December 12 - 17
Vernissage Dec 1 at 20

"The path should be marked with newly planted ambergris trees gently supported by rubber straps stretched between wooden posts. The ground should have shortcutted grass, rolls unfolded smoothly between and around small hills. On the ground beneath a roller coaster there should be a soft rubber material forming an organic surface, adjacent an area with cement boxes placed in a gentle curve of limestone carved with rusty red vertical steel edges. An excavation stabilized in polished concrete, rounded with bright tiles should lead free flowing water into the landscape. Stable fitness gear in painted iron should be placed in a half ellipse on straight ground near the driveway to a parking facility beneath a residential building."

"Paraesthesia" is the medical term for a body part that is sleeping. As the title of the exhibition the word is wrenched from its original meaning and is now seeking new meaning among various fragmented image statements, installed as referring to both cityscapes and theater. The works arise a tension between the documentary and narrative filmatic, nature and architecture in the investigation of the places we share. Alienation and destruction as a paradox are recurring themes and mimes quiet that not much around us can change without a radical change in our identities and ourselves as we are today.

Thomas Bo Østergaard's work explores the aesthetic through the political and vice versa, by using a broadened concept of sculpture. With text, film and installation that takes afset in the remains of our powdered contemporaries. A species readymades that can be experienced as a kind represented emotional activism, probing and lingering in fragments between subject, object, culture and nature by small parasites operating and expanding in the sick pixels in an entire picture regime.

Thomas Bo Østergaard´s arbejde er karakteriseret ved gennem et udvidet skulpturbegreb at undersøge det æstetiske gennem det politiske, og omvendt. Med tekst, film og installation der tager afset i resterne af vores pulveriserede samtid. En art readymades der kan opleves som en slags repræsenteret emotionel aktivisme, afsøgende og dvælende i fragmenterne mellem subjekt, objekt, kultur og natur, som små parasitter opererende og udvidende i de syge pixels i et totalt billedregime.

Østergaard (f.1981) lives in Copenhagen and has studied at the art academy in Tromsø 2007 and is udeksamineret from the Art Academy in Copenhagen 2010. He has participated in numerous exhibitions and seminars on, amongst other things: the Free showroom, Overgaden, Charlottenborg, Nikolai art gallery in Copenhagen and later at the Museum of contemporary Art in Leipzig.

The exhibition is realized in collaboration with Troms fylkeskommunes AIR Up Here Artist-in-Residence program.

”Stien skulle markeres med nyplantede ambra træer forsigtigt støttet af gummiremme spændt ud mellem elmepæle. Underlaget skulle være kort klippet græs, udfoldet jævnt i ruller mellem og over runde bakkeformationer. Under en rutschebane skulle et blødt gummiunderlag danne en organisk flade, tilstødende et areal med cementkasser placeret i en blød kurve af kalksten skåret med rustrøde vertikale stålkanter. En udgravning stabiliseret i pudset beton, afrundet med lyse fliser skulle føre letstrømmende vand ind i landskabet. Stabile fitnessredskaber i malet jern skulle være placeret i en halv elipseform på et jævnt underlag tæt ved nedkørslen til et parkerings anlæg under et boligbyggeri.”

”Paraesthesia” er den lægevidenskabelige betegnelse for en kropsdel der sover. Ordet er som titel på udstillingen fravristet sin oprindelige betydning og søger nu ny mening blandt forskellige fragmenterede billedudsagn, installeret refererende til både bylandskab og teater. Der forekommer i værkerne en spænding mellem det dokumenterende og det narrativt filmiske, natur og arkitektur i undersøgelse af stederne vi deler. Fremmedgørrelse og destruktion som paradoks gennemgående temaer og mimer stille, at ikke meget omkring os kan ændres uden en radikal ændring af vores identiteter og os selv som vi er i dag.

 

Østergaard (f.1981) bor i København og har studeret på kunstakademiet i Tromsø 2007, og er udeksamineret fra Kunstakademiet i København 2010. Han har deltaget i en række udstillinger og seminarer på blant annet: Den Frie udstilligsbygning, Overgaden, Charlottenborg, Nikolai kunsthal i København og senest på Museet for samtidskunst i Leipzig.

Udstillingen er realiseret i samarbejde med Troms fylkeskommunes AIR Up Here Artist-in-Residence program.