Dead or alive

18.05.2012 til 27.05.2012

KIRSTI TAYLOR BYE & SVEN DROBNITZA

Åpent torsdag - søndag 12 - 17

Vernissage 18. mai 19.00
+
Boklansering av boken "ettersom/eftersom" av Erik Betshammar og Kirsti Taylor Bye

 

Dead or Alive

Når blir et arbeid ferdig? Er arbeidet levende? Kan kunst være levende? Det som vi ser, er det ferdig, har det begynt, kommer det til å bli ferdig?

I våre arbeid har vi jobbet ut i fra en interesse for trangen til å klassifisere samfunnet og naturen rundt oss, et behov for å si at alt er enten eller, dyr eller menneske, natur eller kultur, dødt eller levende. Vi ønsker å se lenger enn det, eller kanskje imellom. Finnes det gråsoner hvor ting kan være begge deler, både dødt og levende?

Viktig for oss er det også å la publikum få ta del i prosessen av det å lage arbeidet, og være med på å bestemme for seg selv hva det er man ser. Vi vil legge hele prosessen åpen for publikum, fra initiale tekster som beskriver et tenkt arbeid, gjennom selve brenningen, gjennomføringen av det å lage arbeidet, til det man kan kalle ferdige produkt, gjenstander man ser i rommet. Alt skal være synlig, sånn at det ikke er selve arbeidet i seg selv som er et mysterium, men det er vi som ser det som er, og våre liv.

 

Sven Drobnitza (1974) er opprinnelig fra Düsseldorf. Han har en mastergrad i fotografi fra Högskolan för fotografi i Göteborg. For tiden bor han i Göteborg, og jobber som kunstner og illustratør.
http://www.svendrobnitza.com/

Kirsti Taylor Bye (1985) er opprinnelig fra Trondheim. Hun har en mastergrad i fotografi fra Högskolan för fotografi i Göteborg (samme klasse som Sven). For tiden bor hun i Tromsø, der hun jobber på Kunstakademiet i Tromsø og som fotograf.