Den 67. Nordnorske kunstutstilling

21.06.2013 til 30.06.2013

Åpent torsdag – søndag 12 – 17

Vernissage fredag 21. juni 18 – 21
Søndag 30. juni kl. 14 - omvisning i utstillingen ved jurymedlem Kristin Tårnes

Den Nordnorske Kunstutstilling er en årlig mønstring for bildende kunst av kunstnere som er født i, er eller har vært fast bosatt i landsdelen. Bodø kunstforening eier og administrerer utstillingen. Nordnorsken vises nå i Tromsø for første gang på 5 år.

Juryen til Nordnorsken har vært samlet i to omganger, 17. - 19. september og 5. - 7. november
2013. Det har som tidligere vært fri innsendelse og juryen har vurdert hvert enkelt verk
individuelt. I år var det totalt 178 (95) søkere med til sammen 417 (237) verk. Av disse kom 30 (45) kunstnere og 50 (68) verk videre til 2. juryering. Den endelige utstillingen består av 21 (28) kunstnere med 25 (31) verk. Av disse er det 9 debutanter (2012: 14). Tall i parentes gjelder forrige år.

Uttalelser fra juryen: Utgangspunktet for juryens arbeid har først og fremst vært det noe ulne begrepet faglig kvalitet. Vi har i betryggende grad, uten å sette ord på det, vært enige om hva denne kvaliteten er og tatt valg med utgangspunkt i det. Hvert enkelt verk har blitt vurdert for seg. Ut av dette kom den uforutsigbare variasjonen i uttrykk som en landsdelsutstilling forventes å ha. Men da vi så resultatet av juryeringens andre runde, kunne vi allikevel ane konturene av et zeitgeist eller kanskje snarere et slags narrativ i utstillingen. Mange av verkene synes å ha et slags uutalt slektskap med hverandre. Om dette springer ut av juryens eller søkermassens kollektive psyke skal jeg ikke sette meg til doms over, men noe er det. Jeg liker det, for til syvende og sist er det jo det en bra kollektiv utstilling skal oppnå: enkeltverkene styrkes gjennom kommunikasjon med hverandre.
Tom S. Kosmo

Juryens pris går i år til Hedvig Biong for hennes billedserie Om å gjøre andre vondt. Serien som består av malerier og tegninger gjorde inntrykk på juryen allerede fra første omgang av juryeringen, og ble bare forsterket gjennom presentasjon og nærmere ettersyn i andre omgang. Verket strekker seg ut over det man forventer av maleri generelt og figurasjon spesielt. Bildeserien virker som utsnitt av en historie man aldri får fullt grep om, med sine spor etter mennesker i grå og tidløse interiører. Tydelige fotografiske virkemidler antyder distanse, men også troverdighet. Et urovekkende forløp kan anes mellom øyeblikksbildene Biong har valgt å vise oss. Malerisk styrke og særpreg, selvtillit i valg av materialer og en subtil bruk av narrative virkemidler overbeviste juryen om årets prisvinner.

Juryen har bestått av følgende fire medlemmer: Vilde Salhus Røed (Bergen), Tom S. Kosmo (Bergen), Ingunn Moen Reinsnes (Vesterålen) og Kristin Tårnes (Tromsø)

De antatte kunstnerne og deres bosted eller tilhørighet i Nord-Norge;

Nordland: Kamilla S. Mathisen (Sørfold), Elisabet Alsos Strand (Mo i Rana), Ann Kristin Einarsen (Narvik), Frank Ludvigsen (Bodø), Johanne Seines Svendsen (Gimsøystrand), Ragnhild Lie (bor i Stamsund), Hedvig Biong (studert i Kabelvåg), Pia Henriksen (tilknyttet utdanningen i Kabelvåg), Kunstrevyen (Ragnhild Lie, Vibeke Steinsholm og Anki Gerhardsen (vikar for Kristin Jørgensen), Nordland), Mika Gaunitz Renard (Sortland), Guttorm Glomsås (studerer i Kabelvåg), Lisbeth Johansen Sjøvoll (Vågan), Arne Pedersen (Bodø), Ingri Haraldsen (Alstadhaug), Berit Oksfjellelv (Hemnes), Eva Bakkeslett (Steigen)

Troms: Roald E. Hansen (Tromsø), Hans Ragnar Mathisen (Tromsdalen)

Finnmark: Solbjørg Hansen (Vadsø/Kirkenes), Sonja Siltala (Vadsø)

Den Nordnorske Kunstutstilling er en landsdelsutstilling med lange tradisjoner. Den har som formål å gi samtidskunsten en arena for nyetablering og nyutvikling. Utstillingens formål er å tilrettelegge for at flest mulig skal ha muligheten til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø. Vandreutstillingen skal besøke 11 steder i Nord-Norge i perioden 10. januar – 8. desember.
Turneen støttes av Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune. Fraktstøtte fra Norske Kunstforeninger.

Vel møtt til Den 67. Nordnorske Kunstutstilling!