Hverdagslige framtidsfabuleringer

01.11.2018 til 30.11.2018

'Hverdagslige framtidsfabuleringer',
av Kristin Tårnes og Kristina Junttila
1. - 30. november
Utenfor Søndre Tollbodgate 17

Kurant er glade for å kunne vise filmprosjektet 'Hverdagslige framtidsfabuleringer' gjennom hele november i vårt vindu ut mot Søndre Tollbodgate. Filmen ble først vist i forbindelse med prosjektet 'Kurant Nabolag' i 2016. Nå som Kurant forbereder seg på å flytte herfra etter nesten ti år i Nordbyen, følte vi at dette pågående filmprosjektet er en passende, dog noe vemodig, feiring av et samfunn og område i forandring.

Kristin Tårnes og Kristina Junttila har over en treårsperiode filmet hverdagslige og litt absurde handlinger på Verftstomta i utkanten av Tromsø sentrum. Området har i løpet av de tre årene gjennomgått store forandringer. Tromsø Skipsverft som har vært der siden 1848 flyttet til en ny lokasjon i januar i år, og siden har stort sett alle bygg blitt revet, store områder i sjøen har blitt fylt ut, og grunnmuren for et av de nye byggene som skal komme er allerede på plass. Med prosjektet ønsker de å være en annerledes stemme i by- og stedsutviklingsdebatten gjennom å stille spørsmål ved enkeltpersoners mulighet til å påvirke slike prosesser og om dagens byutvikling er til det beste for byens befolkning.