Om Kurant

Kurant er et kunstnerdrevet visningsrom i Tromsø som har vært drevet siden 2009. I november 2018 flyttet vi fra vår tidligere lokaler hos Søndre Tollbodgate 17 og nå drive med et nomadisk program.

Kurant har som formål å bidra til å utvikle og styrke Tromsøs voksende kunstscene og -miljø. Programmet formes av kunstnerne som til enhver tid driver stedet og fokuserer spesielt på samtidskunst av kunstnere i etableringsfasen. Stedet drives med en demokratisk filosofi til grunn, en praksis hvor bestemmelsesrett fortjenes gjennom arbeidsdeltakelse.

I dag er Kurant driver av Ruth Aitken, Andrea Conradsen and Anna Näumann, med ekstra hjelp fra André Enger Aas. I tillgg er Kurant Kino kuratert med Thor Birkedal.

Disse har drevet Kurant:

Geir Backe Altern

Line Solberg Dolmen

Kåre Grundvåg

Kristin Tårnes

Maria Danielsen

Susanne Sakariassen 

Camilla Fagerli

Henrik Sørlid

Madelen Eliasson

Robert Julian Hvistendahl

Humle Rosenkvist


Vi er organisert som en forening og har et rådgivende styre som i dag består av Hege Kristin Widnes (styreleder), Britt Kramvig og Kåre Grundvåg