Teater for en ny tid

30.09.2011 til 09.10.2011

TEATER FOR EN NY TID

Trine Falch

Åpning fredag 30. september kl.19
Åpent onsdag - søndag 12-17

"Teater for en ny tid" viser bruddstykker fra arkivene til Hålogaland Teaters første tiår, en institusjon som ble dannet av en gruppe radikale, unge idealister som ville lage teater 'i folkets tjeneste'. Med den revolusjonære venstresidens strategier som bakteppe engasjerte kollektivet seg aktivt i regionen nordpå. Som kulturinstitusjon nektet de å akseptere en tradisjonell posisjon utenfor samfunnet, og intervenerte direkte i konkrete saker i lokalmiljøet. Forestillingene tok utgangspunkt i lokale konflikter hvor teatret valgte side og ble en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Slik eksperimenterte de med en form for polarisert teater som skulle skape diskusjon og endring. Mange av spørsmålene som ble reist den gang forblir ukomfortable og ubesvarte den dag i dag.

I februar i år samlet scenekunstner Trine Falch medlemmer fra denne førstegenerasjonen på Hålogaland teater og lagde en ny produksjon med tittelen Allmannateater. I en serie på tre kvelder hadde de allmannamøte på Dramatikkens hus. 2. oktober skal Almannateateret møte publikum i Tromsø igjen på Rådstua Teaterhus.

Utstillingen på Kurant består av bearbeidet dokumentasjon; arkivmateriale fra Hålogaland teater og fjernsynsversjonen av forestillingen Det e her æ høre tel (1974).

Trine Falch er scenekunstner med bakgrunn fra teatervitenskap (UiT), Verdensteatret og performancekollektivet Baktruppen.

I de senere årene har hun gjort en rekke arbeid hvor hun iscenesetter seg selv, språk og situasjoner utifra en holdning om tilværelsens iboende teatralitet.
Med base i den idébaserte scenekunsten har arbeidet omfattet performance, dans, billedkunst, musikk, film, arkitektur og tekst. Trine liker scenekunst som tar forgjengeligheten på alvor, og møter publikum ansikt til ansikt.

Under produksjonen 'Teaterhistorien - død og/eller levende' som hun gjorde på Hålogaland Teater i 2008, kom ideen om å rekonstruere et typisk HT-allmannamøte fra 70-tallet. Derfra startet den lange prosessen med å samle de gamle teaterpionerene og å få innsyn i teatrets arkiv. Arbeidet resulterte i det iscenesatte møtet Allmannateater (støttet av Norsk Kulturråd og Dramatikkens Hus) og utstillingen Teater For En Ny Tid (Kunsthall Oslo).
Trine har bodd i Tromsø i 3 år, og har gjennom mange år hatt tilknytning til landsdelen. Bor nå i Oslo.

Utstillingen er tidligere vist på Kunsthall Oslo
http://www.kunsthalloslo.no/

ALLMANNATEATER
Rådstua Teaterhus, 2.oktober, kl.16 – hilsninger til jubilanten, kl. 18 - forestilling

For første gang siden 70-tallet er sentrale deler av førstegenerasjonen ved Hålogaland Teater samlet i Tromsø. ALLMANNATEATER er dokumentarteater som følger tradisjonell møtestruktur. Trine Falch er møteleder og geleider møtedeltagerne gjennom fortidas suksesser og nederlag. Publikum kan også tegne seg på talerlista. Vel møtt!