TIFF 2017: To Do or Not to Be

17.01.2017 til 28.01.2017

Til årets TIFF-utstilling har Kurant invitert de to Oslo-baserte kunstnerinitiativene FRANK og Louise Dany til å kuratere videoutstillingen To Do or Not To Be.

Med verk av:
Kristin Bergaust
Kjell Bjørgeengen
Morten Børresen
Ann-Elise Pettersen
Terje Munthe
Camilla Wærenskjold

Utstillingen åpner tirsdag 17. januar 19.00, med DJ Matti Aikio ved roret.

17.-28. januar
Alle dager
12.00 - 17.00
TIFF helg (20.-22. januar)
15.00 - 21.00To Do or Not to Be

Utstillingen på Kurant fokuserer på norsk videokunst fra 80-tallet, en tid preget av eksperimentering og utforskning av ny teknologi. Utstillingen tar utgangspunkt i Videokunstarkivet, et pilotprosjekt initiert av Norsk Kulturråd i 2011, og utviklet av PNEK (Production Network for Electronic Art) i årene 2012-2015. Arbeidene representert i arkivet gir innsikt i enkeltkunstnere og kunstnergruppers eksperimentering med mulighetene til et medium som ikke allerede var preget av tradisjon og forventinger. Arbeidene i utstillingen er laget av kunstnerne Kristin Bergaust, Kjell Bjørgeengen, Morten Børresen, Ann-Elise Pettersen, Terje Munthe og Camilla Wærenskjold.


Tittelen til utstillingen er hentet fra Morten Børresens video-happening på Henie Onstad Kunstsenter på 1980-tallet hvor setningen “To do or not to be” er skriblet ned på en pairlapp. I et opptak fra arrangementet sier Børresen: "Med disse moderne mediene som video er et av, kan man på en måte tømme seg selv for de roller, masker, alle mulige sånne tillærte ting…” Utstilling går tilbake til utforskninger av et medium som har gått gjennom store teknologiske endringer de siste 30 årene.


To Do or Not to Be Be er kuratert av FRANK og Louise Dany. FRANK er en Oslo-basert plattform etablert i 2012 og drevet av kunstnerne Liv Bugge og Sille Storihle. Louise Dany er et nytt tilskudd til det kunstnerdrevne feltet i Oslo, initiert av kunstnerne Daisuke Kosugi og Ina Hagen i 2016.