You still move me

11.11.2011 til 20.11.2011

Åpning fredag 11. november kl.19
Åpent ons-søn 12-17

Performance på åpningen av Jennie Hagevik Bringaker kl. 19 og Marthe Ramm Fortun kl.20

“In that it is a description of aspects of the body, in that its motion is intermittent rather than mechanically continuous, in that one feels impelled to set it in motion in order for it to “perform” the role of filling out and inhabiting its own spatiality, the mobile locates its sculptural meaning as a kind of actor”

Rosalind E. Krauss: Passages in Modern Sculpture, s 218

Utstillingen tar utgangspunkt i et samarbeid mellom 4 selvstendige kunstnere som her viser arbeider innenfor fotografi, skulptur og performance. Arbeidene i utstillingen forholder seg alle til fysiske prosesser og manipulering av objekter og materialer gjennom bevegelse og interaksjon. Det ligger implisitt en kritikk av forståelsen av det performative forstått kun som en live-opplevelse avhengig av tilskuere.

I sine arbeider utforsker Jennie Hagevik bringaker problemstillinger rundt representasjon, teatralitet og funksjonalitet. Bevegelser og objekter blir satt i sammenheng med visningsrommets arkitektur i form av å jobbe med en narrative dramaturgi samtidig som hun utfører formale, skulpturelle improvisasjoner med ulike råmaterialer. På Kurant viser hun ett nytt videoverk som tar utgangspunkt et tidligere performancearbeid opprinnelig fremført som en scenisk produksjon, men som gjenoppføres i hennes egen leilighet. Kjøkkenet, gangen og soverommet blir scenisk bakteppe for en plankekonstruksjon som beveger seg gjennom rommene i det hun forsøker å bygge seg selv inne i den.

Larsmons arbeider består av detaljerte og nøye iscenesatte arbeider som introduserer et familiedrama av objekter. Funnet materiale fra arkitektur og innredning blir brukt for å tegne opp nye, poetiske og personlige narrativer. Arbeidene oppmuntrer og forfører ved å manipulere objekter fra deres opprinnelige funksjon til ren abstraksjon. Larsmon viser tre skulpturer på Kurant, i tillegg til et verk som springer ut av et samarbeid med Jennie Hagevik Bringaker; “That's why I bust back, it don't phase me, When he drop, take his glock, and I'm Swayze”. I løpet av en performance som finner sted på åpningskvelden, oppstår en ny skulptur i utstillingsrommet, basert på et av Larsmons tidligere verk.

Kristine Øksendals fotoserie “"The Sun and the Sea”" (2011) peker på paralleller mellom bevegelse i moderne dans og den maleriske gesten: utopiske ideer om bevegelse som uttrykk for subjektivitet og spirituell frihet. Ved å inkludere betrakteren i handling kan teateret forsøke å unngå problemet med blikket, men Øksendal ønsker en motsatt strategi i sine fotografier. Ved å ekskludere betrakteren fra all annen handling enn “å se” dokumenter arbeidene hennes det produserende og kreative blikket.

Marthe Ramm Fortuns installasjon Epilog Nå består av et 15 meter langt, umontert maleri som eksisterer i samspill med Fortuns performance på utstillingsåpningen. Hun presenterer en poetisk tekst av personlige og kunsthistoriske referanser som konstruerer nye sammenhenger i visningsrommet. Maleriet utfyller ulike funksjoner som en forlengelse av kroppen, et autonomt, varig objekt og et forgjengelig element som ødelegges under performance. Det foregår en vekselvirkning mellom det som skjer på billedplanet, til det som ligger utenfor billedflaten. Dette rollebyttet skaper et bevegelig billedarkiv som konfigureres i sanntid. Både i utformingen av maleri og performance benytter Fortun et ekspressivt språk der strukturert improvisasjon åpner for et samspill mellom kognitive og underbevisste prosesser.

Utstillingen er produsert med støtte fra Fond for lyd og bilde.

Anne Guro Larsmon (f. 1981)
fra Oslo er for tiden bosatt i Los Angeles, hvor hun tar en MFA på California Institute of the Arts, LA. Hun er også utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Nylig deltok hun på “vårutstillingen” ved Charlottenborg Kunsthal (København), hvor hun ble nominert til juryprisen. I 2010 ble hun tildelt OCAs opphold på KW i Berlin.
www.anneguro.com

Kristine Øksendal (f. 1977)
Kristine Øksendal (f. 1977) er utdannet billedkunster ved Central Saint Martin’s College of Art and Design i London og Kunstakademiet i Oslo. Hun kombinerer en rekke kunstneriske teknikker, som fotografi, maleri og film. Arbeidene hennes har senest vært vist på Podium, Høstutstillingen og Kortfilmfestivalen i Grimstad.
www.kristineoksendal.com

Jennie Hagevik Bringaker (f. 1978)
er utdannet med en BFA fra Akademi for scenekunst og en MFA i Studio Art ved New York University. Hun har tidligere vist arbeider ved blant andre; Vigeland Museet, Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst, Podium, A.I.R. Gallery, Artist Space (NY), Performa 09- Bruce High Quality (NY), Chez Buswick (NY), Emily Harvey Foundation (NY) og 80 WSE Gallery (NY).
www.jenniehagevikbringaker.com

Marte Ramm Fortun (f. 1978)
Marthe Ramm Fortun er utdannet billedkunstner med BFA fra Camberwell
College of Arts og MFA fra New York University. Hun har bl.a vist
arbeider ved Museet for Samtidskunst, Unge Kunstneres Samfund,
Høstutstillingen, Monty ABN (BE), Styx Project (BE), Jessica Silverman Gallery, Chelsea Art Museum, (US) og SculptureCenter (US). Hun er representert av Galerie Jan Dhaese (BE) med forestående separatutstilling i 2012.
www.marthefortun.blogspot.com/